Skip to main content

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Phong huyện Cao Lộc

Sáng ngày 08/5/2018, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Hồng Phong huyện Cao Lộc.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế một số công trình hạ tầng

 

Đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế một số công trình hạ tầng và mô hình sản xuất tại xã Hồng Phong và nghe lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và lãnh đạo UBND xã Hồng Phong báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Theo đó, tính đến tháng 4/2018, toàn huyện Cao Lộc đã có 03/21 xã đạt 19/19 tiêu chí và được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt 11 tiêu chí, 12 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí, 03 xã đạt 5 tiêu chí, 02 xã đạt dưới 5 tiêu chí, bình quân đạt 8,3 tiêu chí/01xã. Hồng Phong là xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2018, đến nay xã đã đạt 9/19 tiêu chí. Hiện nay, xã đang tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng thiết yếu như: Nhà văn hóa xã, thôn, công trình nước sinh hoạt, Trạm Y tế xã và xây mới thêm một số phòng học, khu vệ sinh… cho Trường THCS và Trường mầm non của xã.

 

Tại buổi kiểm tra, đại diện các thôn cũng đã kiến nghị với huyện và xã về những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, quỹ đất xây dựng nhà văn hóa thôn… Lãnh đạo các sở, ngành cũng đã giải đáp, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của xã, huyện trong xây dựng NTM.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả trong xây dựng NTM của huyện Cao Lộc và xã Hồng Phong. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cần đánh giá ưu điểm, hạn chế, từ đó xác định trọng tâm chỉ đạo, vận động tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm xây dựng NTM trong đó có 5 bài học gồm: Công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân; huy động lồng ghép nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể; công tác phối hợp và công tác cán bộ. Đồng chí đề nghị, huyện và xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động. Xác định rõ người, nội dung, thời điểm và 3 nội dung trụ cột xây dựng NTM về tổ chức lại mô hình sản xuất, môi trường và các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, các doanh nghiệp để thực hiện những nhiệm vụ đã xác định. Có kế hoạch cụ thể theo từng tiêu chí, phân công trách nhiệm, nắm chắc nội dung, rõ việc, cách làm, nguồn lực, sản phẩm. Kiểm tra những cơ sở đổ thải, xử lý nghiêm những trường hợp làm ảnh hưởng môi trường. Khẩn trương chỉ đạo, triển khai xây dựng các công trình hạ tầng, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Xem xét ký hợp đồng chặt chẽ cho các hộ trồng nghệ đen. Các sở, ngành tiếp tục phối hợp, chủ động kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn theo các tiêu chí để xã Hồng Phong về đích NTM trong năm 2018.

 

Khánh Ly