Skip to main content

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường giao thông tại huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập

Sáng ngày 03/10/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện công trình đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập).

 

Đoàn công tác kiểm tra tại thực địa

 

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra dự án ngày 28/5/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu, thực hiện hoàn thành 5 nội dung, chậm tiến độ 2 nội dung về điều chỉnh thiết kế. Đến nay, nền đường nhánh Na Dương – Xuân Dương đã hoàn thành 13/25 km, cống tròn thoát nước hoàn thành 57/84 vị trí, đang thi công 5/8 cầu. Nhánh Xuân Dương – Ái Quốc - Thái Bình nền đường hoàn thành 13/31,6 km, mặt đường bê tông xi măng hoàn thành 1,5 km, cống tròn hoàn thành 18/81 vị trí. Giá trị xây lắp thực hiện ước đạt 40/408 tỷ đồng. Tạm bàn giao mặt bằng thi công 37/56 km, trong đó có 16/25,2 km nhánh Na Dương – Xuân Dương và 21/31,6km nhánh Xuân Dương, Ái Quốc – Thái Bình.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

 

Sau khi kiểm tra thực địa trên tuyến và nghe các sở, ngành, nhà thầu phát biểu ý kiến thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hình thức tổ chức chỉ đạo, triển khai thi công để đảm bảo hiệu quả, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các sở, ngành, UBND hai huyện Lộc Bình và Đình Lập đã nỗ lực, cố gắng, triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời, chia sẻ với khó khăn của các huyện trong công tác giải phóng mặt bằng, có nhiều dự án lớn triển khai trên địa bàn, nhân lực mỏng nên chưa đáp ứng theo tiến độ.

 

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Chủ đầu tư phát động đợt cao điểm thi đua trong 3 tháng tổ chức triển khai thi công dự án giữa các nhà thầu theo tỉ lệ, khối lượng. Các nhà thầu nêu cao tinh thần chủ động phối hợp, linh hoạt, thống nhất thi công, cùng chia sẻ khó khăn, trách nhiệm và quyền lợi để đảm bảo tiến độ của dự án, tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai thi công ngay 10km đoạn đầu tuyến vào và những đoạn đã có mặt bằng. UBND các huyện thành lập Tổ công tác do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng, Ban Quản lý và các nhà thầu cử đại diện làm đầu mối thường xuyên phối hợp, liên lạc để cùng bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sở Giao thông Vận tải sớm thẩm định điều chỉnh thiết kế trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, phối hợp cùng Chủ đầu tư nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng phương án xử lý cung đường trượt phù hợp. Chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng các hạng mục thi công đã hoàn thành để làm các thủ tục ứng vốn, thanh toán cho các nhà thầu theo kế hoạch.

 

Khánh Ly