Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về công tác quản lý các hội trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 03/4/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác quản lý các hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 1.586 hội, trong đó, hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 52 hội, trong huyện: 113 hội và trong xã: 1.421 hội với tổng số 386.188 hội viên. Các hội hoạt động đều tuân thủ theo quy định của pháp luật và đúng tôn chỉ, mục đích Điều lệ hội đã đề ra, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên. Các tổ chức hội cũng đã phát động được nhiều phong trào, chương trình thiết thực và nổi bật như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Áo ấm cho đồng bào vùng sâu, vùng xa”, “Nồi cháo tình thương”, “Hiến máu nhân đạo”… qua đó, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, một số hội chưa thật sự chủ động trong triển khai các hoạt động, kết quả một số nhiệm vụ chưa đạt được như kế hoạch đề ra, bên cạnh đó, các hội còn gặp khó khăn về kinh phí hoạt động.

 

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận, tập trung vào các vấn đề liên quan đến giao biên chế, chế độ chính sách đối với người làm việc tại hội, công tác quản lý quỹ, việc hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ được giao…

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, thời gian qua, các hội đã có sự phát triển về số lượng, hoạt động tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ, đạt nhiều kết quả tích cực. Các sở, ngành cũng có nhiều cố gắng, tích cực trong phối hợp giải quyết, hỗ trợ hoạt động của các hội. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát các nhiệm vụ đã được giao tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đó, xác định những công việc triển khai trong thời gian tới, tạo sự chuyển biến rõ nét trong quản lý hoạt động của các hội; tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí gắn với giao nhiệm vụ cho các hội theo quy định…; quản lý chặt chẽ công tác xét, thành lập hội mới, tăng cường quản lý quỹ; bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hỗ trợ, tạo điều kiện về trụ sở làm việc, giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động của các tổ chức hội./.

 

Bích Diệp