Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại UBND huyện Cao Lộc

Ngày 11/5/2018, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Cao Lộc về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế hệ thống thông tin tại Cửa khẩu Hữu Nghị

Theo báo cáo, công tác thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và thông tin điện tử thời gian qua luôn được huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, do vậy, các hoạt động được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động tuyên truyền đều được thực hiện thông qua hệ thống đài, trạm truyền thanh, việc lên lớp của các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, các buổi họp, sinh hoạt thôn, chi bộ… nhờ đó đã góp phần tuyên truyền, cung cấp kịp thời các thông tin đến đông đảo người dân; hiện 100% cán bộ công chức huyện được trang bị máy tính, cấp xã đạt trên 91%; huyện có 01 trạm truyền thanh trung tâm và 11/23 xã, thị trấn có trạm truyền thanh cơ sở (có 05 trạm hoạt động được); về hoạt động thông tin điện tử, đã tiếp nhận 216 thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (kết quả trước hạn đạt 91,2%, đúng hạn 8,8%); huyện cũng đã tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của huyện trong thực hiện công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử. Thời gian tới, huyện cần chủ động, tích cực, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này để góp phần giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh của địa phương. Trong đó, cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, với những nội dung phong phú phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; bên cạnh đó, bám sát tình hình của tỉnh để tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy, chính xác các thông tin phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện của tỉnh; tổ chức rà soát, phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh, nhất là tại cơ sở…; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp, tuyên truyền thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.

 

Trước đó, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế hoạt động Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc./.

 

Bích Diệp