Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 tại huyện Văn Lãng

Ngày 17/02/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh đã đến kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Văn Lãng.

 

Đoàn công tác đã làm việc với UBND xã Hoàng Việt, xã Bắc Hùng và UBND huyện Văn Lãng. Ngay từ đầu năm 2020, huyện Văn Lãng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong 02 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức sản xuất nông nghiệp với diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 175 ha. Đối với xã Hoàng Việt, đã gieo trồng được 14 ha vụ đông xuân. Thu ngân sách huyện tính đến hết ngày 31/01/2020 đạt 18,7 tỷ đồng, đạt 10,03% dự toán tỉnh giao, đạt 9,86% dự toán huyện giao, với xã Hoàng Việt, thu ngân sách tính đến 14/02/2020 đạt 1,1 tỷ đồng, đạt 20,46% so với kế hoạch. Huyện đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá - xã hội mừng Đảng, mừng Xuân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 08 xã, phấn đấu 01 xã đạt 12,8 tiêu chí (hiện nay là 11,2 tiêu chí). Xã Hoàng Việt hiện đạt 09/19 tiêu chí, xã Bắc Hùng đạt 11/19 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Đoàn công tác đi thăm mô hình trồng cây hồng vành khuyên tại xã Hoàng Việt

 

Về tình hình sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã sắp xếp 08 xã, thị trấn (Nam La, Hội Hoan, Tân Lang, Tân Việt, Trùng Quán, An Hùng, Hoàng Việt, thị trấn Na Sầm) thành 05 đơn vị (Hội Hoan, Bắc Hùng, Bắc Việt, Hoàng Việt, thị trấn Na Sầm). Sau sắp xếp, sáp nhập, hệ thống chính trị đã đi vào ổn định, duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao.

 

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), huyện Văn Lãng đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch. Chuẩn bị các phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, chuẩn bị 06 phòng với 36 giường bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại các trường học, cơ sở y tế, nơi đông người...

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại UBND huyện Văn Lãng

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động của huyện Văn Lãng và các xã trong triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020, phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh: trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh tế - xã hội, huyện cần có giải pháp căn cơ, tổng thể để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, bảo đảm hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần thực hiện hiệu quả, sâu rộng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tập trung xây dựng nông thôn mới, chú trọng tạo sự chuyển biến trong nhận thức người dân, xây dựng, củng cố các mô hình sản xuất. Huyện cần có biện pháp giải quyết khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng thu ngân sách, tăng cường quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cùng với đó, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị tốt các phương án đáp ứng mọi tình huống, quản lý chặt chẽ dân cư, hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh… Ngoài ra, huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, xây dựng chiến lược, định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện trong giai đoạn mới phù hợp, hiệu quả.

 

Đối với xã Hoàng Việt, Bắc Hùng cần tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra mô hình trồng hồng vành khuyên tại xã Hoàng Việt./.

 

Phương Linh