Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt

Sáng ngày 04/5/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã có buổi kiểm tra tại Trạm Kiểm soát liên hợp (KSLH) Dốc Quýt về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Trạm KSLH Dốc Quýt gồm 5 lực lượng phối hợp, có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng hóa và các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ngăn chặn xử lý vi phạm về xuất nhập cảnh trên địa bàn phụ trách, tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia các hoạt động liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại. Trong quý I năm 2018, Trạm đã bố trí tăng cường lực lượng kiểm soát tại khu vực barie và kiểm soát cơ động trên các tuyến đường, địa bàn. Chú trọng xây dựng cơ sở báo tin, xử lý có trọng tâm trọng điểm, ngăn chặn các phương tiện vận chuyển hàng lậu, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết các phương tiện vận chuyển hàng nông sản xuất khẩu, hạn chế ùn tắc. Đã kiểm tra, xử lý 44 vụ, phạt tiền vi phạm hành chính trên 251 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá khoảng trên 322 triệu đồng, buộc nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính gần 400 triệu đồng, tiến hành kiểm tra được trên 2 nghìn bộ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, trên 3 nghìn lượt phương tiện vận chuyển nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Trạm KSLN tăng cường công tác xây dựng lực lượng, tổ chức sinh hoạt định kỳ giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần, tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, chống các hành vi tiêu cực. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, chủ động thông tin, tuyên truyền,  phân công bố trí lực lượng, phân ca, phân khu, tuyến, địa bàn hợp lý, không để xảy ra vụ việc phức tạp, ùn tắc giao thông tại khu vực Trạm, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản xuất khẩu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung quản lý, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm về hóa đơn bán hàng, chứng từ nguồn gốc hàng hóa. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đoàn kết thống nhất, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

 

Khánh Ly