Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Văn Quan

Ngày 13/3/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, tại huyện Văn Quan.

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế đường giao thông và mô hình trồng rừng tại xã Yên Phúc

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019, UBND huyện đã thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị đảm bảo đúng tiến độ, định mức, đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Phấn đấu tổng thu NS trên địa bàn đạt trên 21 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân đạt 10,5 tiêu chí/xã.

 

Đoàn công tác thăm mô hình sản xuất cao khô tại xã Yên Phúc

 

Trong 2 tháng đầu năm, toàn huyện làm đất gieo trồng cây vụ Xuân được 1.631ha, tổ chức “Tết trồng cây” được 26.869 cây các loại, làm được 10km đường bê tông xi măng, nạo vét tu sửa 6.240m mương, thu NS đạt 16,4% so với dự toán tỉnh giao, tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng NTM, bình quân đạt 9,7 tiêu chí/xã. Văn hóa xã hội, chế độ chính sách được quan tâm thực hiện, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Đối với xã Yên Phúc, là xã phấn đấu về đích NTM năm 2019, đã đạt 12/19 tiêu chí, hiện nay, đang tập trung triển khai xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, tạo dựng cảnh quan.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận kiểm tra, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai kế hoạch phát triển KTXH, dự toán NSNN của huyện Văn Quan và xã Yên Phúc. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, quan tâm phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, mô hình liên kết sản xuất. Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư, rà soát các quỹ đất, quy hoạch, mở rộng khu đô thị mới, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm tốt công tác vận động nhân dân sáp nhập thôn, khối phố, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của Nhân dân, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng NTM, phấn đấu mỗi xã đạt 1 - 2 tiêu chí, trong đó, chỉ đạo 2 xã Tân Đoàn và Yên Phúc về đích NTM trong năm 2019.

 

Đối với xã Yên Phúc, tiếp tục huy động các nguồn lực, cán bộ gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân để tập trung tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu còn lại, tích cực phát huy, nhân rộng các mô hình như: trồng rừng phân tán, sản xuất cao khô. Giám sát các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, thẩm mĩ và phát huy công năng sử dụng, quan tâm quy hoạch, nâng cấp, mở rộng chợ, vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải./.

 

Khánh Ly