Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định

Ngày 02/4/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại khu vực tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu

 

Theo báo cáo, các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đã tăng cường phối hợp, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả, qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ tại khu vực này. Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cũng diễn ra khá sôi động; từ ngày 01/01 – 29/3/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 108 triệu USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2017; thu phí theo Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh đạt 7,12 tỷ đồng. Hiện có Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải quốc tế Việt Trung đang đầu tư, kinh doanh bến bãi tại khu vực cửa khẩu.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Sau khi đi kiểm tra thực tế địa bàn quản lý của cửa khẩu Nà Nưa, nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các lực lượng tại khu vực cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước, đồng chí yêu cầu thời gian tới, các lực lượng chức năng như Biên phòng, Hải quan, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, lực lượng kiểm dịch và các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, tạo mọi điều kiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, đồng thời, quản lý chặt chẽ hàng hóa, thực hiện tốt việc thu phí, thu thuế theo quy định; tăng cường công tác quản lý cán bộ, chống tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ; doanh nghiệp kinh doanh bến bãi khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các hạng mục công trình; các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Tràng Định phối hợp nghiên cứu, đề xuất đầu tư khắc phục hạn chế của đèo Khau Đang; tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới, tạo sự ổn định, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu./.

 

Bích Diệp