Skip to main content

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại các xã Kiên Mộc, Bính Xá, Bắc Xa huyện Đình Lập

Ngày 29/5/2018, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã Kiên Mộc, Bính Xá và Bắc Xa, huyện Đình Lập.

 

Tại xã Kiên Mộc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công trình xây dựng trường học của xã và nghe đại diện lãnh đạo các xã Kiên Mộc, Bính Xá, Bắc Xa và lãnh đạo huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đình Lập quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, bộ máy chỉ đạo điều hành từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, các tiêu chí thường xuyên được rà soát và xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện, việc phân bổ vốn qua cho các công trình, dự án đảm bảo kịp thời và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Kết quả bình quân đạt 10,9 tiêu chí mỗi xã, trong đó có 3 xã đạt 19 tiêu chí, 01 xã đạt 12 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí.

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế một số công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Kiên Mộc

 

Xã Kiên Mộc là xã đặc biệt khó khăn được chỉ đạo điểm về đích NTM giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí. Năm 2018, xã phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí gồm: Tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hoá, thông tin truyền thông, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

 

Đối với xã Bắc Xa, đến nay đã đạt được 12/19 tiêu chí, là xã phấn đấu về đích NTM năm 2018, Bắc Xa còn lại 7/19 tiêu chí chưa đạt, xã đang tích cực triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí, trong 5 tháng đầu năm toàn xã đã cấp trên 311 tấn xi măng cho bà con nhân dân làm đường bê tông xi măng được 640m, cấp 18 tấn xi măng làm 440m thủy lợi nhỏ, bên cạnh đó, một số công trình xây dựng như: Trường học, Trạm y tế xã, công trình thủy lợi, đường trục xã... cũng đang được triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM theo kế hoạch đề ra.

 

Là xã phấn đấu về đích NTM từ năm 2017, đến nay, cơ bản xã Bính Xá đã đạt 19/19 tiêu chí, tuy nhiên, tiêu chí về nhà ở dân cư còn đạt thấp, do còn 03 hộ có nhà tạm chưa đạt tiêu chuẩn, hiện nay xã đang tích cực vận động, giúp đỡ nâng cấp nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí cho các hộ trên.

 

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cũng đã giải đáp những kiến nghị, đồng thời hướng dẫn, đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các xã trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí, tập trung vào những vấn đề như: Giao thông, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, mô hình sản xuất…

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, về cơ bản cả 3 xã đã có những chuyển biến nhất định sau một thời gian triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, số tiêu chí đạt được đều tăng, nhất là đối với xã Bắc Xa là xã đặc biệt khó khăn đã định hướng rõ thực hiện đạt những tiêu chí để về đích NTM trong năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM, đặc biệt là xã Kiên Mộc vẫn chưa thể hiện được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện tập trung rà soát, phối hợp, hỗ trợ, quyết liệt chỉ đạo, nâng cao công tác đào tạo, tập huấn cho các xã thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Các xã cần xác định rõ và có kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí cụ thể, phát huy thế mạnh về lâm nghiệp, lựa chọn mô hình sản xuất, xác định sản phẩm trọng điểm phù hợp với từng xã như: Trồng rừng, trồng dược liệu, chăn nuôi đại gia súc…; đồng thời quyết liệt, đổi mới cách làm, chỉ đạo tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra./.

 

Khánh Ly