Skip to main content

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 tại huyện Hữu Lũng

Ngày 11/02/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh đã đến kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 tại huyện Hữu Lũng.

 

 

Đoàn công tác đã làm việc với UBND huyện Hữu Lũng và UBND xã Hòa Lạc, Vân Nham. Ngay từ đầu năm 2020, huyện Hữu Lũng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đề ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành. Trong 02 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức sản xuất nông nghiệp với diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 1.800 ha, gieo ươm 5 triệu cây giống lâm nghiệp, tổ chức ra quân đầu Xuân. Đối với xã Hoà Lạc, đã gieo trồng được 26,88 ha vụ đông xuân. Sản xuất công nghiệp huyện duy trì ổn định, ước đạt 23.796 triệu đồng. Thu ngân sách tính đến hết ngày 31/01/2020 đạt 21,8 tỷ đồng, đạt 16% dự toán tỉnh giao, đạt 15% dự toán huyện giao, với xã Hoà Lạc, thu ngân sách đạt 13,4 triệu đồng, đạt 11,87% so với kế hoạch.  Huyện đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá - xã hội mừng Đảng, mừng Xuân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 10 xã, phấn đấu 01 xã đạt 13,1 tiêu chí (hiện nay là 11,72 tiêu chí). Xã Hoà Lạc hiện đạt 10/19 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Về tình hình sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, huyện đã sáp nhập xã Vân Nham với xã Đô Lương thành xã Vân Nham, xã Thiện Kỵ sáp nhập với xã Tân Lập thành xã Thiện Tân. Sau sắp xếp, sáp nhập, hệ thống chính trị đã đi vào ổn định, duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả. Tuy nhiên, việc sắp xếp cán bộ dôi dư còn khó khăn, chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân còn lúng túng...

 

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), huyện Hữu Lũng đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch. Thành lập 01 đội phản ứng nhanh, chuẩn bị kế hoạch thiết lập bênh viện dã chiến quy mô 10-15 giường, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng; kiểm tra, giám sát bình ổn giá thuốc, vật tư y tế, duy trì đường dây "nóng".

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đánh giá cao việc huyện Hữu Lũng và các xã đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 đúng quy định, bảo đảm thời gian, chất lượng; chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; thực hiện tốt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

 

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu huyện tập trung đẩy mạnh tổ chức sản xuất, đặc biệt vụ Đông Xuân, trồng rừng, cây trồng thế mạnh, tổ chức tái đàn lợn, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, không chủ quan song cũng không hoang mang. Hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. Chỉ đạo quyết liệt xây dụng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tập trung tăng thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất; phấn đấu mỗi xã có ít nhất 01 hộ/doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp./.

 

Phương Linh