Skip to main content

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng

Sáng ngày 26/3/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng. Cùng tham giam có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng.

 

 

Đoàn công tác kiểm tra tại thực địa

 

Đường giao thông Khu phi thuế quan có chiều dài tuyến trên 1.600m, mặt đường rộng 14,5m. Tổng diện tích mặt bằng san nền theo quy hoạch đoạn từ Km1+229-Km2-042 là 14,3 ha, trục số 3-Đ5 là 1,83ha, thu hồi bổ sung 1,5ha thuộc phạm vi bên phải tuyến đường từ Km1+174-Km1+486. Đến nay, phần đường giao thông đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, phần san nền, bãi 14,3ha hoàn thành nền đắp 760.000m3, đạt 95,5%, bãi 1,8ha hoàn thành nền đắp 100.000m3, đạt 83,3%. Về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đến ngày 25/3 đạt 99,44%, còn 2 hộ chưa nhận chi trả bồi thường với diện tích đất 0,33 ha. Tổng giá trị xây lắp đã thực hiện đạt 92,3% giá trị hợp đồng.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận kiểm tra

 

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế và báo cáo từ nhà thầu, đơn vị thi công, các sở, ngành liên quan, phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá nhà thầu và đơn vị thi công đã cơ bản đáp ứng tiến độ thi công. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, giải phóng mặt bằng bổ sung khu sạt lở bãi 1,5ha để tạo thêm lượng đất san lấp và mở rộng mặt bằng, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư, UBND huyện Văn Lãng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xác định phạm vi, ranh giới, kiểm đếm và tập trung tuyên truyền, vận động người dân để xử lý dứt điểm công tác giải phóng, đầu tư xây dựng hệ thống nước khác đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Đồng thời, phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu xác định ranh giới giải phóng mặt bằng mở rộng bãi đất theo quy hoạch Khu phi thuế quan đã được phê duyệt. Nhà thầu và đơn vị thi công thiết kế lại rãnh thoát nước phù hợp với thực tế, tiến hành san nền bổ sung từ chân núi đá ra đường giao thông theo quy hoạch, đảm bảo độ dốc 1% và thi công xong trong năm 2019./.

 

Khánh Ly