Skip to main content

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 tại huyện Lộc Bình

Ngày 27/02/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh đã đến kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Lộc Bình.

 

E:\anh minh hoa\2020\27.2.2020 Kiem tra KTXH huyen Loc Binh.jpg

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu phát biểu tại làm việc

Đoàn công tác đã làm việc với UBND huyện Lộc Bình và UBND xã Khuất Xá, xã Thống Nhất. Ngay từ đầu năm 2020, huyện Lộc Bình đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Thu ngân sách tính đến hết ngày 10/02/2020 đạt được 12.810 triệu đồng, ước thực hiện 02 tháng năm 2020 đạt 16.663 triệu đồng, đạt 23% dự toán tỉnh giao, đạt 16,42% chỉ tiêu phấn đấu của huyện. Huyện đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá - xã hội mừng Đảng, mừng Xuân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hiện nay, Lộc Bình có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình 01 xã đạt 9,88 tiêu chí. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Khuất Xá hiện đạt 12 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

Về tình hình sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, huyện đã thực hiện sắp xếp lại 13 đơn vị cấp xã thành 05 đơn vị, tổng số đơn vị cấp xã của Lộc Bình từ 29 đơn vị xuống còn 21 đơn vị. Sau sắp xếp, sáp nhập, hệ thống chính trị đã đi vào ổn định, duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, các đơn vị hành chính mới còn khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư, bố trí cơ sở vật chất, công tác quản đất đai...

 

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), huyện Lộc Bình đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch. Thành lập 02 đội phản ứng nhanh, chuẩn bị các phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, chuẩn bị khu cách ly với 20 giường bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, quản lý thị trường vật tư, trang thiết bị y tế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng và những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 của huyện Lộc Bình, cũng như công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phòng, chống dịch Covid-19.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh, huyện cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất, thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), có kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; chỉ đạo quyết liệt công tác thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế trên địa bàn huyện; tiếp tục vệ sinh, khử trùng trường, lớp học, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường. Tăng cường công tác tác quản lý văn hóa, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác dân vận; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, công tác đối ngoại. Huyện cần tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch, phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội các cấp. Ngoài ra, tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh qua địa bàn, công tác theo dõi, giám sát và cách ly y tế theo đúng quy định.

 

Đối với các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, cần giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức; sắp xếp, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã; xem xét sắp xếp các thôn, khối phố theo quy định. Đối với các xã phấn đấu về đích nông thôn mới, cần rà soát lại các tiêu chí, tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình, dự án, bảo đảm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

 

Phương Linh