Skip to main content

Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh

Ngày 23/10/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do đồng chí Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại tỉnh. Dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn kiểm tra; về phía tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp và các ngành liên quan.

 

Các đại biểu dự buổi làm việc

 

Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp (Lý lịch tư pháp), UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát công tác LLTP trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về LLTP được đẩy mạnh. Nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP tại địa phương đáp ứng yêu cầu; việc cập nhật, xử lý thông tin LLTP quan được quan tâm thực hiện, đảm bảo chất lượng. Việc cung cấp thông tin LLTP từ các cơ quan có nhiệm vụ cung cấp gửi về Sở Tư pháp được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục theo quy định của pháp luật. Từ 01/7/2010 đến 31/3/2019, số lượng thông tin do các cơ quan có liên quan cung cấp mà Sở Tư pháp đã tiếp nhận là: 63.049 thông tin, Sở Tư pháp đã lập 11.260 hồ sơ LLTP. Kết quả công tác cấp Phiếu LLTP cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức từ 01/7/2010 đến 31/3/2019: Tổng số yêu cầu cấp phiếu là 10.527 hồ sơ, trong đó: Đúng hạn là 8.197 hồ sơ, chiếm 77,9 %; quá hạn là 2.330 hồ sơ, chiếm 22,1%. Nhìn chung, công tác cấp Phiếu LLTP đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân và thể hiện được vai trò quan trọng của Phiếu LLTP trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

 

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật LLTP tại tỉnh còn có một số hạn chế: thiếu biên chế làm công tác LLTP, việc phối hợp rà soát, cung cấp thông tin đôi khi thật sự chặt chẽ, việc xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP vẫn chưa đảm bảo mục tiêu đề ra, tỷ lệ hồ sơ chậm hạn còn cao…

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh đã quan tâm và tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định về LLTP. Trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong công tác này, cụ thể là giảm tỷ lệ chậm quá hạn trong cấp phiếu LLTP, trong đó chú trọng tới các giải pháp về nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin. Tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong thực hiện Luật LLTP.

 

Đ/c Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong triển khai thực hiện Luật LLTP. Đồng thời, đề nghị tỉnh làm rõ và khắc phục một số hạn chế trong thực hiện Luật, nâng cao tỷ lệ cấp phiếu LLTP đúng hạn. Đoàn kiểm tra ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để xem xét, tổng hợp, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

Phương Linh