Skip to main content

Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều ngày 31/7/2018, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn giám sát về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trong thời gian qua, công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, với tỉ lệ tham gia học tập ở các đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt 98,53%; cấp cơ sở đạt 97,63%. Tỉnh cũng đã cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết được quan tâm chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, quyết định cụ thể kịp thời, hiệu quả, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành cũng đã giải trình làm rõ thêm những vấn đề mà đoàn công tác quan tâm về vấn đề xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường đầu tư kinh doanh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài...

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân về phát triển kinh tế thị trường, hàng hóa, dịch vụ, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế, rà soát điều chỉnh cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, an sinh xã hội. Đổi mới tư duy, nội dung, xác định trọng tâm, trọng điểm lãnh đạo, điều hành, quản lý gắn với cải cách hành chính, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết phù hợp với điều kiện, thế mạnh của địa phương.

 

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Lạng Sơn phát huy tiềm năng, lợi thế, quan tâm quy hoạch kinh tế vùng, tăng trưởng bền vững gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, khai thác tốt lợi thế kinh tế cửa khẩu, quản lý xuất nhập khẩu, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm chất lượng, quy mô của doanh nghiệp, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đi vào cuộc sống.

 

Khánh Ly