Skip to main content

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát chuyên đề đối với UBND tỉnh

Ngày 14/8/2019, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tham gia đoàn có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đối với từng Nghị quyết, giao các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành. Cụ thể, đối với Nghị quyết số 21, ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 – 2020, đến hết năm 2018 có 10 nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ, trong đó có 01 dự án được phê duyệt với mức hỗ trợ trên 1,9 tỷ đồng, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với 19 dự án, dư nợ trên 7,4 tỷ đồng. Với Nghị quyết số 25, ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 – 2020, có trên 8.100 lượt hộ được thụ hưởng từ chính sách thuộc 7 huyện, năm 2017 và 2018 tỉnh đã bố trí gần 17 tỷ đồng hỗ trợ mua giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, phân bón phục vụ sản xuất.

 

Đối với Nghị quyết số 19, ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020, hết năm 2018 tổng nguồn kinh phí đã hỗ trợ trên 298 tỷ đồng, hoàn thành 460 km đường trục xã, 373,5 km đường trục thôn, 476,2 km đường ngõ xóm, toàn tỉnh có 172/226 xã có đường ô tô được cứng hóa. Với Nghị quyết số 66, ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn giai đoạn 2018 - 2030, đến nay toàn tỉnh có 14 chợ nông thôn được giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết. Đồng chí kiến nghị HĐND, UBND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp trong công tác  tuyên truyền các chính sách đến với người dân, khắc phục các thiết sót vừa qua; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời, bảo đảm các chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, mong mỏi của người dân.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện các nghị quyết đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Thời gian tới kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách đồng bộ, rộng khắp, đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách đến mọi tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thực hiện chính sách. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, bổ sung danh mục hỗ trợ hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người dân; bố trí nguồn vốn hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra; quan tâm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nghị quyết số 66; thực hiện khảo sát, đánh giá, phân tích, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn để xây dựng nghị quyết mới thay thế nghị quyết 21. HĐND tỉnh đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả thực hiện chính sách.

 

Thùy Linh