Skip to main content

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 03/10/2018, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2017. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các phòng ban HĐND tỉnh. Về phía UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND thành phố, huyện Cao Lộc, Lộc Bình.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_6785.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, giai đoạn 2009 – 2017, UBND tỉnh đã ban hành trên 50 văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Công tác quản lý tài sản nhà nước từng bước đi vào nền nếp, tài sản cơ bản được sử dụng đúng mục đích, tình trạng lãng phí, thất thoát dần được khắc phục, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công từng bước được nâng lên. Công tác mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước được thực hiện thống nhất, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; công tác rà soát, sắp xếp, bán đấu giá tài sản công được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt mang lại nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến tài sản đất công, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng, cho thuê, đấu giá tài sản công, các giải pháp triển khai thực hiện thời gian tới...

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_6796.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh thời gian qua thực hiện đúng quy định, từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng được yêu cầu đề ra, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn khó khăn, hạn chế. Về nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của nhà nước, quy định của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với một số đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý tài sản công, hạn chế thất thoát lãng phí, đẩy nhanh việc xử lý các khu đất công bị lấn chiếm, tranh chấp; có kế hoạch cân đối kinh phí đầu tư thực hiện một số dự án trọng điểm. Các cơ quan liên quan đề cao trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công, bên cạnh đó quan tâm tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Thùy Linh