Skip to main content

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại thành phố Lạng Sơn

Ngày 11/9/2019, Đoàn giám sát chuyên đề về “Tình hình hoạt động của Trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 – 2018” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có cuộc giám sát tại thành phố Lạng Sơn (TPLS) về tình hình hoạt động của Trạm y tế xã, phường TPLS giai đoạn 2016 – 2018.

 

 

Quang cảnh buổi giám sát

 

Trong giai đoạn 2016 – 2018, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố và UBND các phường, xã đã đưa công tác y tế vào Nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH của địa phương, vì vậy hiện nay TPLS có đội ngũ nhân lực gồm 51 y, bác sỹ được biên chế tại 8 Trạm y tế xã, phường; các chức danh nghề nghiệp cơ bản đáp ứng phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; 7/8 Trạm y tế trên địa bàn thành phố đạt Tiêu chí về cơ sở hạ tầng; 100% Trạm y tế làm tốt hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp ứng dụng y học cổ truyền trong phòng và chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản; cung ứng thuốc thiết yếu; quản lý sức khỏe cộng đồng; phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm…góp phần khống chế dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Hằng năm tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế đều đạt trên 20% so với tổng số người khám bệnh; Trong giai đoạn 2016 – 2018, các Trạm y tế phường xã cũng đã lồng ghép truyền thông giáo dục sức khỏe được 850 buổi, thu hút 79.000 lượt người nghe; tổ chức được 64 buổi tuyên truyền về chính sách dân số trong tình hình mới thu hút trên 3.500 người tham dự, góp phần làm giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thành phố đạt dưới 0,8%...

 

 

 

Để làm rõ thêm nội dung kết quả mà báo cáo đã nêu, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất cũng như công tác khám chữa bệnh và mô hình Bác sỹ gia đình tại Trạm y tế xã Quảng Lạc.

 

Đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu kết luận giám sát

 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Trạm y tế phường, xã của thành phố đã đạt được trong giai đoạn 2016 – 2018; đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở, nhất là đối với các Trạm y tế các phường, xã cần tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới nổi. Kiện toàn, quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ y tế cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các Trạm y tế nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân./.

 

Thanh Huệ