Skip to main content

Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 tại Lạng Sơn

Ngày 19/7/2019, đoàn công tác Văn phòng Ủy ban Quốc gia (UBQG) về người khuyết tật Việt Nam do đồng chí Đinh Thị Thụy, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 tại Lạng Sơn. Làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao việc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ cho người khuyết tật (NKT), ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Về cơ bản các chính sách NKT đang được thực hiện đã đi vào cuộc sống, đời sống của NKT ngày càng được cải thiện. Kết quả thực hiện, 100% NKT được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau, 100% NKT được trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, 100% học sinh NKT có khả năng học tập tham gia các cấp học, 95% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được khám sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển, 500 trẻ em và NKT được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, 60% NKT được tập huấn các kỹ năng sống...

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ những vấn đề mà đoàn công tác quan tâm về công tác hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho NKT, trợ giúp NKT tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin, công tác giáo dục đào tạo, bố trí kinh phí thực hiện Đề án... Đồng thời đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành trung ương có kế hoạch điều tra thống kê rà soát NKT, ban hành các tiêu chí thống nhất hướng dẫn các địa phương thực hiện; bố trí thêm nguồn lực để thực hiện chính sách NKT cho các tỉnh, xem xét tăng mức trợ cấp cho đối tượng NKT; có chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các doanh nghiệp vận tải đầu tư, cải tạo phương tiện giao thông cho NKT được tiếp cận.

 

Kết luận buổi làm việc, trưởng đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án của tỉnh. Đề nghị các sở, ngành tiếp thu các ý kiến trao đổi, rà soát báo cáo tỉnh một số nội dung cần triển khai thực hiện ngay về lĩnh vực đào tạo nghề cho NKT, chính sách giáo dục hòa nhập đối với NKT, hỗ trợ các cơ sở sản xuất có người lao động khuyết tật được vay vốn. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu đưa vào báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hoàn thiện các văn bản để tạo hành lang pháp lý để các địa phương có căn cứ thực hiện.

 

Thùy Linh