Skip to main content

Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh

Ngày 30/5/2018, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo đúng quy định. Chất lượng văn bản từng bước được nâng cao, nội dung bám sát các VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với yêu cầu, thực tiễn ở địa phương. Tỉnh đã thực hiện rà soát thường xuyên VBQPPL, kịp thời phát hiện những dấu hiệu không phù hợp của VBQPPL để xử lý, rút kinh nghiệm. Trong giai đoạn 2016-2018, HĐND, UBND tỉnh ban hành 217 VBQPPL, cấp huyện ban hành 154 VBQPPL, cấp xã ban hành 1.301 VBQPPL. Từ năm 2016 đến Quý I/2018, UBND tỉnh đã tự kiểm tra 151/151 VBQPPL, thực hiện nhiều đợt rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành; công bố 100 VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, 24 VBQPPL hết hiệu lực một phần.

 

Tuy nhiên, còn có một số cơ quan chưa chủ động trong việc xây dựng dự thảo văn bản, chất lượng một số dự thảo VBQPPL chưa cao, chưa tuân thủ đúng quy trình, công tác thẩm định một số dự thảo VBQPPL chưa sâu, việc lấy ý kiến góp ý vào một số dự thảo VBQPPL chưa bảo đảm thời gian, chất lượng góp ý chưa cao...

 

Qua công tác kiểm tra của Đoàn công tác liên ngành đối với 247 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/5/2018, sơ bộ có 04 văn bản có nội dung không phù hợp, 63 văn bản có sai sót về thể thức kỹ thuật.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL; đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong thực hiện công tác này. Tỉnh kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung về việc phân định rõ hơn giữa VBQPPL và văn bản khác, về cải tiến quy trình ban hành VBQPPL nhanh, gọn, hiệu quả hơn, về cơ chế trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình ban hành văn bản.

 

Đ/c Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn công tác phát biểu

 

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn đánh giá cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và kiểm tra, xử lý VBQPPL của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện công tác này tại tỉnh thời gian qua. Do đó, đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về tầm quan trọng của công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý VBQPPL; kiểm soát chặt chẽ về quy trình, thủ tục, chất lượng văn bản, chú trọng tới việc lấy ý kiến góp ý và tự kiểm tra văn bản; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra và xử lý văn bản sau kiểm tra; khẩn trương rà soát, xử lý những văn bản không còn phù hợp với các quy định hiện hành; quan tâm kiện toàn, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành với Sở Tư pháp trong việc xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý VBQPPL./.

 

Phương Linh