Skip to main content

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 16/5/2018, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới dự có lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đại diện Hội Doanh nhân trẻ 26 tỉnh, thành phố; về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; một số sở, ngành, các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng, không ngừng phát triển tổ chức Hội, tăng cường hỗ trợ Hội viên, đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, khẳng định vai trò đại diện, hỗ trợ đối với cộng đồng doanh nghiệp trẻ của tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, gần 100 doanh nghiệp thành viên Hội đạt doanh thu trên 7 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách trên 500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 4 vạn lao động, thu nhập bình quân 4- triệu đồng/người/tháng. Nhiều doanh nghiệp đã đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, khẳng định và phát triển được thương hiệu, sản phẩm. Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, đóng góp xây dựng nông thôn mới gần 20 tỷ đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực Hội Doanh nhân trẻ đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đề nghị Hội tiếp tục đoàn kết, hợp tác, đồng hành, hoàn thành tốt các chương trình hỗ trợ Hội viên; phát huy và khẳng định tốt hơn nữa vai trò đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nhân trẻ đối với chính quyền; đề ra phương hướng, mục tiêu hoạt động của hiệu quả, thiết thực, phù hợp; xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ có tâm, có tầm, tư duy đổi mới, sáng tạo. Các hội viên cần tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Hội, nâng cao phương thức quản trị kinh doanh, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo thêm công việc, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường đối thoại, gặp gỡ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; có những đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tham mưu xây dựng, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với doanh nghiệp.

 

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cùng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ khóa IV

 

Tại Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh trẻ khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp thuộc Hội. Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hội khóa III tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa IV.