Skip to main content

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2020

 

Ngày 29/6/2018, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới dự có đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đại diện Hội Hiệp hội Doanh nghiệp 17 tỉnh, thành phố; về phía tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện một số sở, ngành, các huyện, thành phố.

 

Đại biểu dự Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều cố gắng, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội lần thứ I đề ra; hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, hỗ trợ đối với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp. Hiệp hội cũng quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, đóng góp xây dựng nông thôn mới gần 100 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Hiệp hội cần lượng hóa rõ hơn các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, khẩn trương hoàn thiện điều lệ, quy chế hoạt động, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; làm tốt công tác phát triển hội viên, xây dựng Hiệp hội vững mạnh, khẳng định vai trò, vị trí của Hiệp hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Hội viên thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật, phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức, văn hóa kinh doanh; tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh, đủ năng lực, trình độ quản lý, điều hành; tranh thủ sự giúp đỡ của VCCI, Hiệp hội DNNVV, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các tỉnh bạn và các đơn vị liên quan trong tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp thiết thực.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Tại Đại hội đã ra mặt Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội khóa I tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội khóa II.