Skip to main content

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cao Lộc lần thứ 3 năm 2019

Ngày 05/7/2019, huyện Cao Lộc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ 3 năm 2019. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Huyện Cao Lộc là địa bàn sinh sống của 5 dân tộc chủ yếu gồm: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa và một số dân tộc khác. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Lộc đã quan tâm, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đưa chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Các chính sách được thực hiện hiệu quả, đến đúng đối tượng, được nhân dân hưởng ứng, đón nhận, góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,8% năm 2014 xuống còn 15,9% năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn giảm khá rõ rệt, toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân các dân tộc, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn dân tộc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội huyện.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc đạt được trong thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, kéo giảm khoảng cách giữa các vùng, miền, giữa các dân tộc trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, chăm lo cho đời sống nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt công tác cán bộ DTTS, vùng DTTS; đổi mới, phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên, thi đua lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại Đại hội

 

Đại hội đã biểu dương 22 tập thể, 40 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 – 2019, bầu đoàn đại biểu gồm 16 người đi dự Đại hội cấp tỉnh. Với chủ đề Ngày hội của các dân tộc huyện Cao Lộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, Đại hội đã thông qua quyết tâm thư với 5 nhiệm vụ trọng tâm./.

 

Phương Linh