Skip to main content

Cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chiều 29/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 11/2017. Đồng chí Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đại diện Ban Giám đốc và một số phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện một số cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và một số cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

IMG_20171129_161101.jpg

 

 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin tới các đại biểu dự hội nghị về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch; kết quả tổ chức thực hiện công tác thu 10 tháng đầu năm 2017 của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 10 tháng đầu năm 2017. Cũng tại hội nghị, đại diện các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời nhiều câu hỏi của các đại biểu về chế độ chính sách của người lao động được hưởng khi nghỉ hưu, việc phát triển đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động ở các doanh nghiệp, việc cấp và quản lý thẻ bảo hiểm y tế, những nỗ lực trong việc kiểm soát, bảo toàn quỹ bảo hiểm y tế,...

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh những kết quả đáng chú ý đã đạt được và một số hạn chế thời gian qua trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác an sinh xã hội thời gian tới. Đồng chí đề nghị, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiên quyết đấu tranh chống các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh và đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò, uy tín của người có uy tín trong khu dân cư, thôn, làng, ấp, bản, đồng bào dân tộc, địa bàn khó khăn về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân, tạo điều kiện cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

 

Đức Luậ