Skip to main content

Cục Thuế tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 16/7/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Năm 2019, Cục Thuế tỉnh được UBND tỉnh giao dự toán thu NSNN là 2.651 tỷ đồng, Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu phấn đấu là 3.110 tỷ đồng. Thực hiện chỉ tiêu được giao, Cục Thuế đã tăng cường chỉ đạo cơ sở triển khai nhiệm vụ thu, rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thu, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, quản lý kê khai thuế; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa trong nội bộ ngành. Tổng thu NSNN 6 tháng đạt 1.572 tỷ đồng, đạt 59,3% dự toán tỉnh giao, đạt 50,5% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao, bằng 129% cùng kỳ. Thực hiện 13 cuộc thanh tra, 87 cuộc kiểm tra thuế, truy thu và phạt sau thanh tra 2.061 triệu đồng, sau kiểm tra là 1.665 triệu đồng. Tổng nợ thuế đến 30/6/2019 là 159.900 triệu đồng.

 

6 tháng cuối năm 2019, ngành Thuế tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, dự toán được giao, giảm tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2019, tối thiểu 80% số tiền nợ có khả năng thu.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng, tích cực của Cục Thuế vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế trong tổ chức thu thuế, phí, lệ phí, xử lý nợ đọng thuế. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch năm 2019, yêu cầu Cục Thuế trong 6 tháng cuối năm tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác thu NSNN, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu được giao; rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc tự kê khai thuế, các hộ giao khoán và chuyển hộ khoán thu sang hộ kinh doanh bằng hóa đơn, chứng từ; rá soát, quản lý thu ở tất cả các lĩnh vực, không để thất thoát nguồn thu, quyết liệt hu hồi nợ thuế, xử lý nghiêm các vi phạm/ Cùng với đó, tăng cường quản lý chặt chẽ hóa đơn, chứng từ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chấp hành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; nâng cao hiệu quả các giải pháp, đề án về thu thuế, phí, lệ phí; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ trong ngành; tập trung rà soát lại toàn bộ nguồn thu, ước thực hiện thu năm 2019 và đánh giá, xây dựng dự toán thu NSNN năm 2020.

 

Cục Thuế nhận Cờ thi đua và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc toàn ngành năm 2018

 

Nhân dịp này, Cục Thuế đã được Tổng cục Thuế tặng Cờ thi đua và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018, 01 cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng Ba, 03 nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 04 tập thể và 17 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Phương Linh