Skip to main content

Công ty Điện lực Lạng Sơn tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 11/01/2018, Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Trong năm 2017, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã vượt qua khó khăn, thách thức, quản lý vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu và cung cấp điện ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch. Điện thương phẩm thực hiện đạt 632,26 triệu kWh, tăng trưởng 6,25% và tăng 2,07% so với kế hoạch giao, giá bán điện bình quân đạt 1.653,6đ/kWh, tăng 9,53 đ/kWh. Đã tiết kiệm được 10.713.913 kWh tương đương 1,69% thương phẩm, vượt kế hoạch giao. Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành các công trình xây dựng lưới điện, đưa điện lưới đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, 100% xã, phường, thị trấn, 97% thôn đã có điện, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới…

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Công ty đã đạt được. Đồng chí đề nghị, trong năm 2018, Công ty tập trung triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo tiến độ; tiếp tục đầu tư, nâng cấp mở rộng lưới điện, đổi mới thiết bị, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tiếp tục phối hợp tốt với hệ thống ngân hàng và tổ chức trung gian triển khai có hiệu quả việc thanh toán tiền điện.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Hội nghị cũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho 03 tập thể, 01 cá nhân và trao thưởng của Công ty Điện lực Lạng Sơn cho các Điện lực có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch công ty giao năm 2017”.

 

Khánh Ly