Skip to main content

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại huyện Cao Lộc

Sáng 19/6/2020, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 tại huyện Cao Lộc. 

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện Cao Lộc được UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND giao 13 nhiệm vụ, UBND huyện đã chỉ đạo, tập trung triển khai các nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc sát sao các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện. Đến nay, đã giải quyết 9 nhiệm vụ, trong đó, trước hạn 4 nhiệm vụ, quá hạn 5 nhiệm vụ, đang giải quyết 4 nhiệm vụ (trong hạn). Các nhiệm vụ trọng tâm của huyện gồm 16 nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ. Đã phối hợp giải quyết 7/7 kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, đề nghị giải quyết. 

 

Tại buổi làm việc, thành viên Tổ công tác đã trao đổi, làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao, những nhiệm vụ đã giải quyết nhưng quá hạn. Đồng thời, đề nghị huyện giải quyết dứt điểm các nội dung giao việc còn tồn tại, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện, giao nhiệm vụ.

 

Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của huyện Cao Lộc trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả thực hiện nhiệm vụ đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, UBND huyện Cao Lộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát quyết liệt hơn nữa, đối với những nhiệm vụ được giao cần có phương án giải quyết nhanh hơn, hoàn thành đúng thời gian quy định. Đồng thời, đôn đốc kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ trọng tâm, có lộ trình, thời gian, tiến độ cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Quan tâm công tác cải cách hành chính, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, bố trí hợp lý công chức tại bộ phận "một cửa". Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện, kịp thời chấn chỉnh sai sót, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của các phòng, ban, các xã, thị trấn./.

 

Khánh Ly