Skip to main content

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Sáng ngày 31/7/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự buổi công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Ngoại vụ.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Trịnh Tuyết Mai

 

Theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND, ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 01/8/2019, thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi công bố

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Trịnh Tuyết Mai được bổ nhiệm giữ chức vụ mới; đồng chí tin tưởng rằng, trên cương vị mới với trọng trách mới, đồng chí Trịnh Tuyết Mai sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Ngoại vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Bích Diệp