Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Đình Lập

Ngày 11/6/2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đình Lập để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Theo báo cáo của huyện, 6 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 1.740,67ha, đạt 66,95% kế hoạch, công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi được triển khai tích cực, tuy nhiên đến ngày 28/5 huyện đã xuất hiện bệnh dịch tại 10/12 xã, thị trấn; giá trị sản xuất các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 33.168 triệu đồng, bằng 98,5% cùng kỳ; tình hình xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Chắt, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 40.000 USD; tổng thu ngân sách của huyện ước đạt 9.900 triệu đồng, tăng 19,48% so với cùng kỳ, chi ngân sách thực hiện theo đúng dự toán giao; công tác văn hoá xã hội, quản lý tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng được huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kêt luận tại buổi làm việc với huyện Đình Lập

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của huyện Đình Lập đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, lãnh đạo huyện cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  năm 2019; trong đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tiếp tục sâu sát, quyết liệt, không nể nang né tránh, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ. Về phát triển kinh tế xã hội, huyện cần tập trung vào các thế mạnh của địa phương, nhất là phát triển kinh tế đồi rừng, quan tâm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi, quan tâm xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, tạo nguồn thu mới, tập trung thực hiện hợp phần giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Bản Lải và một số dự án triển khai trên địa bàn huyện, chủ động mời gọi các nhà đầu tư đến khảo sát, đầu tư tại địa phương, quan tâm phát triển doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hè an toàn, vui tươi cho trẻ em, chú trọng công tác phòng chống đuối nước, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…; tăng cường công tác quản lý biên giới, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; quan tâm đến giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo quy định…

 

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa tại cửa khẩu Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập./.

 

Bích Diệp