Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định

Ngày 02/5/2018, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định.

 

​Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại một số công trình, dự án trên địa bàn xã

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay, huyện Tràng Định có 01 xã đạt 19 tiêu chí, 02 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 01 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 18 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không có xã dưới 5 tiêu chí. Riêng đối với xã Đề Thám, hiện xã đã đạt 08/19 tiêu chí; còn 11 tiêu chí chưa đạt gồm các tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghè, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; hiện các tiêu chí chưa đạt đang được huyện, xã tích cực chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

 

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của huyện, xã trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tuy nhiên, việc xây dựng nông thôn mới của huyện, xã còn khó khăn, hạn chế về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt, chủ động, một số người dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, còn thiếu các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo huyện, xã cần tiếp tục xác định, chương trình xây dựng nông thôn mới là một cuộc vận động, là một quá trình lâu dài, từ đó, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao nhất, chủ động triển khai thực hiện chương trình, trong đó, cần phát huy được vai trò chủ thể của người dân, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các phong trào. Bên cạnh đó, cần tập trung vào 03 trụ cột xây dựng nông thôn mới: thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa; nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và tổ chức thực hiện các nội dung văn hóa (thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục). Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; có kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, thời gian, lộ trình hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; phấn đấu đưa xã Đề Thám về đích nông thôn mới trong năm 2018.

 

Trước đó, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế một số công trình, dự án như trường học, nhà văn hóa xã, trạm y tế xã, sân thể thao của xã Đề Thám./.

 

Bích Diệp