Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thành, huyện Cao Lộc

Ngày 19/9/2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình trồng cây Sa Chi tại thôn Tình Hồ, xã Tân Thành

 

Theo báo cáo của huyện Cao Lộc, đến nay số tiêu chí bình quân/xã đạt 10,48 tiêu chí, dự kiến hết năm 2019 đạt bình quân 11 tiêu chí/xã, tăng 1,24 tiêu chí so với năm 2018; có 04/21 xã đạt 19 tiêu chí, 05/21 xã đạt 10 – 14 tiêu chí, 12/21 xã đạt 6 – 9 tiêu chí và không có xã dưới 5 tiêu chí. Đối với xã Tân Thành, là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, đến nay xã Tân Thành đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa đạt là các tiêu chí về giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện, xã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Để phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019, đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện Cao Lộc, xã Tân Thành lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, đối với các tiêu chí chưa đạt, cần có kế hoạch cụ thể, trong đó, tập trung vào các tiêu chí có tính mấu chốt là đổi mới, tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, nâng cao mức thụ hưởng các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế; với những công trình đang thi công cần yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh lao động; chỉ đạo, phát động thi đua giữa các xã, các thôn, tạo động lực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn huyện, xã, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra việc xây dựng một số công trình hạ tầng và thăm mô hình trồng cây Sa Chi của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Thành tại thôn Tình Hồ, xã Tân Thành./.

 

Bích Diệp