Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, khảo sát quỹ đất dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Sáng ngày 5/7/2018, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát quỹ đất dọc theo tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn để quy hoạch phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại một số vị trí khu đất

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hiện trạng các khu đất dọc tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn trên địa bàn các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn; qua khảo sát sơ bộ hiện có 17 khu đất với tổng diện tích gần 3.000 ha có vị trí, điều kiện phù hợp để quy hoạch quỹ đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số vị trí khu đất trên địa bàn huyện Chi Lăng, Hữu Lũng và nghe các sở, ngành báo cáo, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc khảo sát các khu đất dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn nhằm mục tiêu tạo quỹ đất có mặt bằng sạch để phát triển kinh tế - xã hội, từ đó, lập quy hoạch hình thành, phát triển các khu, cụm công nghiệp, phát triển du lịch, xây dựng khu đô thị... Việc xác định các khu đất cần dựa trên nguyên tắc thuận lợi cho kết nối hạ tầng giao thông, điện, nước, hạn chế ảnh hưởng đối với dân cư, môi trường... Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, lập Đề án quy hoạch đất đai phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, cần lưu ý gắn với tuyến quốc lộ 1A; tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng các khu đất về dân cư, quản lý đất đai, tác động môi trường, định hướng phát triển ngành, nghề; bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoặc xem xét, điều chỉnh, sửa đổi cơ chế, chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

Bích Diệp