Skip to main content

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 10/6/2020, Đoàn công tác do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

 

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Thời gian qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW; công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, kịp thời, bảo đảm chất lượng. Đến hết ngày 05/6/2020, có 729/744 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 97,98%.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao những kết quả tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác chuẩn bị Đại hội phải đảm bảo chặt chẽ, khoa học, phân công trách nhiệm cụ thể, đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện; tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; quan tâm công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng, công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm  nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; chỉ đạo giải quyết xử lý nghiêm túc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Tỉnh Lạng Sơn cũng cần tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Bích Diệp