Skip to main content

Chủ động triển khai thực hiện việc tuyên truyền biển, đảo

Năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thường xuyên triển khai thực hiện việc tuyên truyền biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với phát triển kinh tế, bảo đảm chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; tầm quan trọng của công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

 

Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018

 

Các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, của Đảng, Nhà nước về biển, đảo Việt Nam; Luật Biển Việt Nam; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản, thỏa thuận song phương, đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Lồng ghép tuyên truyên về biển, đảo với công tác thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền; nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; các hoạt động hướng về bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; tiếp tục công bố những chứng cứ lịch sử và khoa học, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam...

 

Các cấp, các ngành trong tỉnh phát hành trên 60 nghìn cuốn bản tin; trên 730 buổi tuyên truyền; tổ chức hơn 270 giờ dạy học liên môn... thu hút trên 300 nghìn lượt người tiếp nhận thông tin; các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn đăng tải trên 250 tin, bài, ảnh có nội dung tuyên truyền biển, đảo. Phối hợp tuyên truyền qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, panô, áp phích, tờ rơi; hưởng ứng cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài biển, đảo quê hương. Tổ chức xây dựng một nhà tình nghĩa và tặng một số vật dụng trị giá trên 170 triệu đồng; tặng Quỹ Trường Sa 01 tỷ đồng; tặng các điểm đảo, Nhà giàn DK1 và một số cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 280 triệu đồng...

 

Cùng với đó, tình hình Biển Đông được cập nhật và định hướng dư luận xã hội kịp thời; chủ động phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông, mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông, vấn đề biên giới lãnh thổ trên biển.

 

Đức Luận