Skip to main content

Bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lộc Bình

Ngày 30/10/2017, tại huyện Lộc Bình, Ban Chỉ đạo diễn tập hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ huyện Bình Gia, huyện Lộc Bình năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh) tổ chức hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lộc Bình năm 2017. Dự hội nghị có các đại biểu trong Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; đoàn đạo diễn diễn tập tỉnh; cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lộc Bình.

 

 

lb_1.jpg

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung: Giới thiệu những nét chính về lực lượng vũ trang và tổ chức biên chế, trang bị chủ yếu của một số đơn vị trong quân đội Mỹ; phổ biến thứ tự, nội dung hoạt động của lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện; đoàn đạo diễn diễn tập tỉnh tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chi tiết cho các cơ quan, đơn vị theo chuyên ngành. Tiếp đó, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại các cơ quan, đơn vị của huyện về việc quán triệt, tuyên truyền, phân công nội dung diễn tập; bố trí nơi sơ tán của các cơ quan, đoàn thể, nhân dân, học sinh; khu vực huấn luyện, luyện tập thực binh của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ...

 

Đức Luận