Ngày 14/1/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với UBND cấp huyện năm 2019.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh hiện có 692 đơn vị, trường học (giảm 15 trường so với năm học 2018-2019), với số lượng 199.216 học sinh, sinh viên. Học kỳ I năm học 2019 – 2020, ngành giáo dục tiếp tục khắc phục khó khăn, đạt kết quả khá tích cực, công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên luôn được chú trọng, mạng lưới, quy mô trường lớp được rà soát, sắp xếp phù hợp tình hình thực tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư, bổ sung, nâng cấp; có 211 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 19 trường so với năm 2018… Trong năm 2019, các hoạt động phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo luôn được thực hiện đảm bảo theo quy định, đạt hiệu quả trong phạm vi địa bàn mỗi huyện, thành phố và toàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, nhất là tập huấn triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học phục vụ cho công tác dạy và học của các trường; tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án sắp xếp trường, lớp học đối với các xã mới sau sáp nhập; bên cạnh đó, các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông, không tàng trữ, sử dụng pháo nổ..., đảm bảo cho học sinh, sinh viên vui xuân an toàn, lành mạnh.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân

 

Nhân dịp này, 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tặng Cờ Thi đua cho 01 tập thể và Bằng khen cho 05 cá nhân./.

 

Bích Diệp