Chiều ngày 13/01/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Năm 2019, ngành Công Thương đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 ước tăng 10,46%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 4.750 triệu USD, đạt 90,8% kế hoạch, hàng xuất khẩu địa phương ước đạt 137,5 triệu USD, đạt 100% kế hoạch. Thị trường nội địa ổn định và phát triển, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn được duy trì, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 20.240 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2018.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả ngành Công Thương đạt được năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, năm 2020, ngành Công Thương bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cao hơn năm 2019. Thường xuyên rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đẩy mạnh kêu gọi, thu hút nhà đầu tư, tham mưu thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hội nhập kinh tế quốc tế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình cơ sở, tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mới để phát triển ngành trong giai đoạn mới.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các tập thể


Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Giám đốc Sở Công Thương cũng trao Giấy khen cho 26 cá nhân, 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2019./.

 

Khánh Ly