Ngày 28/11/2019, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao do đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

 

Từ đầu năm 2019, Sở NN&PTNT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nghiêm túc chấp hành đúng các quy định về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc; trong năm đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại 06 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc. Tính đến hết tháng 10/2019, Sở tiếp nhận 308 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 303 hồ sơ, còn 05 hồ sơ đang trong thời hạn xem xét giải quyết; duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý 03 đơn tố cáo, 03 đơn kiến nghị, 18 đơn đề nghị.

 

Về thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đạt tỷ lệ cao, tính đến ngày 27/11/2019, Sở được giao 178 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành đúng hạn 168 nhiệm vụ, 10 nhiệm vụ còn hạn xử lý, không có nhiệm vụ quá hạn, 02 lần xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Sở NN&PTNT, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Thời gian tới, đề nghị Sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đến từng cán bộ, người lao động; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành về xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, triển khai thực hiện chương trình OCOP, dự án hồ chứa nước Bản Lải, đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh...

 

Thùy Linh