Ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh họp sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh chủ trì buổi họp.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh phát biểu kết luận

 

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, tập trung vào công tác rà soát, quản lý nguồn thu, tăng cường các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hành vi gian lận thuế, nợ thuế. Kết quả, tổng thu 9 tháng được 5.027 tỷ đồng, đạt 92,2% so với dự toán, bằng 136,3% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, thu ngân sách nhà nước được 2.339 tỷ đồng, đạt 88,2% so với dự toán, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2018, một số khoản thu tăng cao như: khu vực doanh nghiệp nhà nước TW 223 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 72,9 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 144 tỷ đồng... Tổng thu xuất nhập khẩu được 2.664 tỷ đồng, bằng 142,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tại cuộc họp, các sở, ngành thành viên, các huyện, thành phố đã thảo luận, trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, triển khai các giải pháp tập trung vào các khoản thu còn hạn chế.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, quản lý chặt chẽ các lĩnh vực kê khai thuế, xử lý nợ đọng thuế, quản lý hóa đơn chứng từ. Cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, rà soát quản lý hàng hóa, chống gian lận thương mại; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt thu ngân sách nhà nước. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp rà soát lại các nguồn thu, tăng cường chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn, tránh dây dưa, nợ đọng thuế; quản lý nguồn thu phí đầu xe, cấp quyền khai thác, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải, kiểm tra hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm; thanh tra, phòng chống tiêu cực, thất thoát lãng phí, làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại./.

 

Bích Diệp