Sáng ngày 09/10/2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh đã họp phiên mở rộng quý III năm 2019, nhằm đánh giá tình hình kết quả hoạt động trong quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Trong quý III, Ban Đại diện HĐQT đã bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH Trung ương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của Chi nhánh, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, quyết liệt, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về tăng trưởng, dư nợ tín dụng, huy động vốn, tỷ lệ thu lãi đạt cao. Nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã góp phần tích cực có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động trên 355 tỷ đồng, hoàn thành 119,8% kế hoạch, doanh số cho vay đạt 248 tỷ đồng với hơn 6 nghìn lượt hộ được vay, tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng là hơn 2.862 tỷ đồng, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức công tác xã hội là hơn 2.857 tỷ đồng, tăng gần 44tỷ đồng so với quý II/2019.

 

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, trong quý IV, Ban Đại diện HĐQT tỉnh chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH, các sở, ban, ngành liên quan và các tổ chức cộng tác xã hội nhận ủy thác tiếp tục triển khai quyết liệt thực hiện các giải pháp phấn đấu đến 31/12/2019 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng dự kiến đạt 2.888 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng khoảng từ 5,5% đến 6%, tập trung tăng trưởng  ở một số chương trình hộ mới thoát nghèo, tạo việc làm, hộ nghèo về nhà ở... Phấn đấu huy động vốn của các tổ chức, cá nhân đạt 270 tỷ đồng, chú trọng đẩy mạnh và làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, tổ tiết kiệm và vay vốn cơ bản hoạt động có hiệu quả, chất lượng xếp loại tốt và khá, giảm tổ xếp loại trung bình, không có tổ xếp loại yếu./.

 

Khánh Ly