Sáng ngày 20/9/2019, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Lạng Sơn Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến vì Lạng Sơn phát triển”. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và 270 thanh niên ưu tú trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, hoạt động của Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội được quan tâm, tham mưu kịp thời, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được triển khai hiệu quả thông qua nhiều hình thức, mô hình, cách làm mới, các thành viên tập thể của Hội không ngừng phát triển, mở  rộng về quy mô, hiệu quả trong phương thức hoạt động. Các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt, trong đó, 4/10 chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai hiệu quả qua nhiều hoạt động thiết thực đã tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới trên 34.500 hội viên mới; giúp đỡ trên 800 thanh niên chậm tiến. Toàn tỉnh tổ chức được trên 2.500 hoạt động tình nguyện, thu hút 120.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia; thực hiện 270 công trình thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện và trên 2.500 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở hướng về xây dựng nông thôn mới. Vận động thanh niên sống có trách nhiệm với điểm nhấn là vận động thanh niên thi đua lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng, đã tổ chức trên 70 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; giúp đỡ hàng trăm thanh niên là chủ hộ nghèo thoát nghèo…

 

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Lạng Sơn Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến vì Lạng Sơn phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình Xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vững mạnh”;  phấn đấu mỗi năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo, 1 hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên; hằng năm hỗ trợ được ít nhất 1 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 50 mô hình thanh niên khởi nghiệp; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 50.000 lượt hội viên, thanh niên trở lên; phát triển trên 30.000 hội viên mới…

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Hội LHTN toàn tỉnh và cán bộ, hội viên thanh niên tiếp tục tập trung bồi dưỡng giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên; cần xác định nhiệm vụ xuyên suốt của thanh niên là không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học kỹ thuật, vươn lên lập thân, lập nghiệp; đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, phong trào, các chương trình của Hội, đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, phát huy những tiềm năng sáng tạo to lớn trong thanh niên, thông qua việc thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tổ chức Hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường các hình thức đồng hành, hỗ trợ thanh niên về kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp và làm giàu chính đáng; quan tâm tôn vinh thanh niên tiên tiến, tài năng trẻ trên các lĩnh vực; thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở, đa dạng hóa các hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích, ngành nghề; đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ, phát huy sức của của tuổi trẻ, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn khóa VI

Tại Đại hội, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn khóa mới gồm 34 anh chị và Đoàn Đại biểu đi dự ĐHĐB toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII gồm 11 anh chị đã ra mắt Đại hội. Anh Nguyễn Tuấn Nam – Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn khóa VI. Đại hội cũng chia tay các anh chị ủy viên Ủy ban Hội khóa V và thông qua Nghị quyết Đại hội.