Ngày 30/8, Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tiềm năng phát triển và tiêu thụ rau của an toàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Khai mạc hội nghị

 

Với điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng, tỉnh Lạng Sơn đã hình thành vùng sản xuất sản phẩm rau tập trung, chủ lực chuyên canh tập trung ở thành phố Lạng Sơn, Cao Lộc và huyện Lộc Bình. Trong đó, chủ yếu là các loại rau như Cải Làn, Cải ngồng, rau Bò khai, rau sắng,.. với diện tích đạt trên 8.900 ha. Sản lượng thu hoạch hàng năm 100 nghìn tấn, giá trị mang lại trên 800 tỷ đồng. Trong đó, sản phẩm rau an toàn mang lại giá trị sản xuất tăng dần qua từng năm với năm 2018 là 10 tỷ đồng. Các cơ sở được chứng nhận là rau an toàn ngày 1 tăng lên như HTX Bình Cằm, HTX Đồng Tâm, HTX Pò Đứa,… Hệ thống cung cấp giống cây được mở rộng từ tỉnh đến cơ sở; trên địa bàn xã xây dựng được địa điểm trưng bày, quảng bá rau an toàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương và du khách; nông dân vùng trồng có kinh nghiệm về sản xuất, tạo được các giống rau có chất lượng cao,…

 

Tại hội nghị, các đã có nhiều tham luận đóng góp của các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, các nhà quản lý,… Qua đó, góp phần xây dựng thành công mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực là rau củ an toàn; nâng cao tay nghề về trồng, chăm sóc, bảo quản rau củ trên địa bàn./.

 

Vi Hoa