Sau các vòng chấm điểm, đánh giá công tâm, Hội Đồng giám khảo đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI, năm 2019 đã lựa chọn được 20 mô hình, sản phẩm đủ điều kiện kiến nghị Ban Tổ chức xem xét trao giải theo quy định.

 

Các Tổ đánh giá, chấm điểm

 

Năm 2019, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI đã nhận được 86 mô hình, sản phẩm đủ điều kiện tham dự. Trong đó, gồm các lĩnh vực đồ dùng học tập cho học sinh, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Các thành viên giám khảo đã thảo luận và thống nhất phương pháp, quy trình, tiêu chí đánh giá các mô hình, sản phẩm dự thi và tiến hành chấm thi tại 5 tổ theo lĩnh vực. Qua đó, đã lựa chọn được 20 mô hình, sản phẩm đủ điều kiện trình kiến nghị Ban Tổ chức các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn xem xét trao giải theo quy định.