Sáng 11/7/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được triển khai đồng loạt trên 63 tỉnh, thành và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Theo kết quả điều tra từ ngày 01 - 25/4/2019, tổng dân số nước ta vào thời điểm 0h ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó, Lạng Sơn là 781.655 người; về giới tính, dân số nam chiếm 49,8%, dân số nữ chiếm 50,2%; sau 10 năm, quy mô dân số tăng thêm 10,4 triệu người; như vậy, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á; năm 2019, mật độ dân số cả nước đạt 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở cũng cho thấy tổng số hộ gia đình cả nước đạt 26.870.079 hộ, tăng 4,4 triệu hộ sau 10 năm; tỷ lệ tăng số hộ dân cư giai đoạn 2009 - 2019 là 18,0%, bình quân tăng 1,8%/năm; về nhà ở, trong tổng số 26,9 triệu hộ dân cư vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Chỉ đạo TW tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo tổng hợp số liệu để các địa phương tổ chức Hội nghị công bố sơ bộ số liệu dân số của tỉnh; Ban Chỉ đạo TW tổng hợp số liệu, biên soạn báo cáo kết quả chính thức, đặc biệt là các báo cáo chuyên sâu với chất lượng tốt nhất, đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng báo cáo, tổ chức công bố chính thức sau Hội nghị công bố chính thức của Ban Chỉ đạo TW, hoàn thành chậm nhất trong Quý I/2020; việc sử dụng, lưu giữ số liệu về tổng điều tra dân số và nhà ở phải được thực hiện đúng quy định của Luật Thống kê; bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 

Bích Diệp