Chiều ngày 08/7/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội thảo.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo

 

Dự thảo Đề án được chia làm 4 phần chính, trong đó, đề ra mục tiêu tăng trưởng giá trị của ngành lâm nghiệp đạt 6,86%/năm, giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2025 đạt 7.100 tỷ đồng, giá trị thu được thu được từ các sản phẩm rừng trồng đạt 20 triệu/ha/năm, năng suất gỗ rừng trồng đạt 20m3/ha/năm, sản lượng khai thác gỗ đạt 740.000m3/năm, độ che phủ rừng đạt 65,0% vào năm 2025, góp phần giảm nghèo bền vững cho khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất lâm nghiệp đạt từ 35 - 40 triệu đồng/người/năm và năm 2025… Dự thảo cũng đề ra 4 nhiệm vụ chủ yếu gồm: Nâng cao năng lực quản lý ngành Lâm nghiệp; Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chế biến lâm sản và phát triển thị trường; Nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất trong lâm nghiệp.

 

Quang cảnh hội thảo

 

Tại Hội thảo, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hội khoa học kỹ thuật của tỉnh, doanh nghiệp đã góp ý, tham luận nhằm đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, đưa lâm nghiệp trở thành kinh kinh tế trọng tâm, trong đó, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo Đề án đánh giá sâu hơn về những kết quả, thành tựu đạt được của giai đoạn 2010 - 2019, dự báo nhu cầu trong nước và thế giới, định hướng, quy hoạch phát triển rừng trồng, xác định sản phẩm, thị trường tiêu thụ…

 

Kết luận hội thảo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian của Đề án là giai đoạn 2020 - 2030 để phù hợp với thực tế rừng trồng và là cơ sở để xây dựng triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình cụ thể, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp. Đồng chí đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp chỉnh sửa Đề án, trong đó tập trung rà soát lại các số liệu phù hợp với thực tế, đánh giá sâu, cụ thể hơn kết quả đạt được giai đoạn 2010 - 2019, nhận định thực trạng hiện nay, bên cạnh đó, bổ sung những hạn chế về tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp công tác quy hoạch chưa rõ nét, xác định vùng trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng, quy hoạch 3 loại rừng trồng chưa hợp lý, vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng gây tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất lâm nghiệp, các chính sách hỗ trợ chưa phù hợp. Về mục tiêu cần chỉ ra được giá trị cơ cấu các ngành của ngành lâm nghiệp, nâng cao chỉ tiêu dịch vụ môi trường rừng, đầu tư hạ tầng cho lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng, bám sát xu thế phát triển rừng bền vững, có số liệu, chỉ tiêu cụ thể về cấp chứng chỉ rừng, rà soát, điều chỉnh diện tích 3 loại rừng phù hợp, xác định nguồn lực có tính khả thi, các dự án, mô hình phù hợp./.

 

Khánh Ly