Ngày 14/5/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và một số Hợp tác xã tiêu biểu.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Số Hợp tác xã (HTX) thành lập mới tăng đều qua các năm (trung bình thành lập mới từ 20-25 HTX/năm); đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 220 HTX, tăng 128 HTX so với năm 2003, tổng số vốn điều lệ 274 tỷ đồng, số thành viên tham gia HTX là 3.469 người, doanh thu bình quân 01 HTX năm 2018 đạt 900 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2003, thu nhập bình quân thành viên, người lao động trong 01 HTX đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm, tăng gấp khoảng 5 lần so với năm 2003; tỉnh hiện có 02 Liên hiệp hợp tác xã, chủ yếu thực hiện việc quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các HTX thành viên, toàn tỉnh có 45 mô hình HTX, LHHTX nổi bật...

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Nghị quyết số 13-NQ/TW, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh; tổ chức triển khai có hiệu quả Luật HTX năm 2012, tạo động lực cho phát triển kinh tế tập thể; các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể quyết liệt và rõ nét hơn; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời, phát huy vai trò của Liên minh HTX tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong phát triển kinh tế tập thể./.

 

Bích Diệp