Trong tháng 01/2019, thành phố Lạng Sơn thu ngân sách được 50 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tiến độ; trong đó có một số sắc thuế so với cùng kỳ đạt chỉ tiêu cao, cụ thể như: sắc thuế ngoài quốc doanh là 100,2%; thu nhập cá nhân 126%; lệ phí trước bạ 163,5% và thu khác ngoài ngân sách là 155,1%. Có được kết quả này là do sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền thành phố lạng Sơn, nhất là về phía Chi Cục Thuế thành phố Lạng Sơn đã nỗ lực triển khai, đôn đốc các khoản nợ thuế và chống thất thu, nhất là việc tập trung thu dóc bộ lệ phí môn bài xong trước ngày 31/01/2019.

 

Ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán 2019, cán bộ Đội Thuế phường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế đến các hộ kinh doanh tại chợ Kỳ Lừa

 

Năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn được tỉnh giao thu ngân sách là 442 tỷ đồng; thành phố phấn đấu thu 445 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các phòng, ban cơ quan hữu quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã trong công tác thu ngân sách và chống thất thu ngân sách, tập trung chỉ đạo thu dứt điểm nợ thuế tồn đọng, đẩy mạnh thu các loại phí, lệ phí, các loại thuế và thu khác ngoài ngân sách. Tăng cường sự giám sát của Hội đồng tư vấn thuế trong việc kinh doanh của một số ngành hàng còn thất thu để có biện pháp điều chỉnh tăng thu. Đặc biệt Chi cục Thuế thành phố đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tình thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; hơn hết là việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Đội nghiệp vụ và các Đội thuế liên phường, xã rà soát, nắm chắc, xác định rõ các nguồn thu, đề xuất phương án, biện pháp quản lý, chống thất thu trên từng lĩnh vực và thực hiện tốt phân tích, dự báo, đánh giá những nguyên nhân tác động ảnh hưởng đến tình hình, kết quả thu ngân sách trên địa bàn.

 

Đi đôi với các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn còn trú trọng đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thuế đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: gửi văn bản qua hộp thư điện tử cho các doanh nghiệp, phối với VNPT Lạng Sơn gửi tin nhắn về sự thay đổi cũng như các văn bản, chính sách thuế đến 1049 doanh nghiệp trên địa bàn;…từ đó các doanh nghiệp đã kịp thời nắm bắt thông tin và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước một cách kịp thời, đầy đủ.

 

Thanh Huệ