Ngày 14/02/2019, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Tràng Định và lãnh đạo UBND xã Cao Minh đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Theo đó, đến hết năm 2018, huyện Tràng Định đã có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 17 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, bình quân đạt 9,59 tiêu chí/01xã.  Xã Cao Minh là xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020, đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí. Năm 2019, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay tham gia xây dựng và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, bưu chính và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, văn hoá, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và chuyển biến tích cực, rõ nét về cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất trong xây dựng NTM của huyện Tràng Định và xã Cao Minh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, huyện và xã tiếp tục đoàn kết, nhất trí lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM theo kế hoạch đã đề ra, tập trung lồng ghép các nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, đảm bảo 5 “rõ” gồm: Thời gian, chủ thể, nội dung, nguồn lực và phương pháp triển khai, hiệu quả. Phân công trách nhiệm, kiểm tra đôn đốc và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, củng cố, phát huy các tiêu chí đã đạt, phối hợp cùng các sở, ngành thực hiện những tiêu chí chưa đạt, trong đó, tập trung vào các tiêu chí trụ cột về môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục và tổ chức mô hình sản xuất mang tính liên kết, sản xuất hàng hóa, hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân phát huy lợi thế đồi rừng, phát triển sản xuất, giữ gìn môi trường. Các sở, ngành tiếp tục phối hợp, chủ động kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn để xã Cao Minh về đích NTM theo kế hoạch.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại xã Cao Minh

 

Trước đó, đoàn công tác đã tham gia buổi trồng cây đầu Xuân tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định./.

 

Khánh Ly