Ngày 25/01/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ngành, các đoàn thể nhân dân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tích cực và chủ động. Các phong trào thi đua được tổ chức phát động thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Hoạt động của các cụm thi đua ngày càng đổi mới, nền nếp hơn. Công tác khen thưởng được chú trọng, quan tâm nhiều hơn đến đối tượng là người lao động trực tiếp, nhiều nhân tố mới, mô hình mới được biểu dương, khen thưởng kịp thời; trong năm có 47 tập thể, cá nhân, gia đình được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng, UBND tỉnh quyết định khen thưởng 2.164 trường hợp, tỷ lệ khen thưởng cho các tập thể nhỏ chiếm 69,6%, người lao động trực tiếp đạt 57,8%. Công tác tuyên truyền về TĐKT được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả tích cực.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_4130.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác TĐKT; đẩy mạnh tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, chú trọng các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất; lãnh đạo tập trung, toàn diện công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước. Cùng đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, bảo đảm chính xác, có tác dụng nêu gương và giáo dục, đồng thời củng cố, kiện toàn Hội đồng TĐKT, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_4184.JPG

   Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh quyết định trao Cờ thi đua xuất sắc cho 33 tập thể; Cờ thi đua và Bằng khen nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 cho 12 tập thể, 7 cá nhân; 18 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và trao Bằng khen cho 20 nông dân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho địa phương.

 

Thùy Linh