Ngày 05/12/2018, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ chín. Dự họp có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc hội...; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Quang cảnh kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định trong kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tiếp tục tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020. Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, đồng thời tích cực tham gia bổ sung hoàn chỉnh các nội dung được trình tại kỳ họp để HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết.

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Theo đó, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cơ bản được hoàn thành, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, có 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt; lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

 

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe, nghiên cứu các báo cáo, thuyết trình, thông báo của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành về kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh, kết quả công tác kiểm sát, tòa án năm 2018, dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI…