Ngày 10/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn về công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2018.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn có trên 30 học viên là các cán bộ chuyên trách chương trình HIV/AIDS, thành viên tổ truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, cán cán bộ y tế của các Trường cao đẳng dậy nghề trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được phổ biến các nội liên quan đến công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về HIV/AIDS như: kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử; các phương pháp can thiệp giảm tác hại; kiến thức cơ bản về truyền thông; kỹ năng truyền thông; một số hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; lập kế hoạch một buổi truyền thông,…

 

Đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản và cần thiết để các cán bộ phụ trách chương trình nâng cao năng lực, tiếp tục truyền thông tại cơ sở. Qua đó, từng bước góp phần đẩy lùi căn bệnh HIV/AIDS trên địa bàn./.

 

Vi Hoa